KORDON KANI
Kordon Kanında AtigenCell Farkı

atigen-cell, ülkemizin iyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice: GMP) adı verilen kalite standartlarına uygunluk belgesini Sağlık Bakanlığı’ndan alan İLK ve EN BÜYÜK hücre ve doku işleme ve saklama merkezidir. Ülkemizin en fazla sayıda kordon kanı ve göbek bağı saklama kapasitesine sahiptir.

atigen-cell, hematoloji merkezleri ile birlikte çalışarak, kemik iliği ve göbek kordonu kaynaklı mezenkimal kök hücre üretimi yapmakta ve mezenkimal kök hücrelerin bağışıklık sistemini baskılayıcı özelliğinden dolayı, kemik iliği nakli sonrasında gelişen akut Graft-Versus-Host Hastalığının kontrolünde kullanılmaktadır. Yine aynı şekilde bağışıklığı baskılayıcı özelliğinden yararlanarak organ nakillerinde doku reddini engellemek için kullanılabilmektedir.

Bunun yanı sıra rejeneratif tıp alanında yüksek potansiyeli olan mezenkimal kök hücreler Crohn hastalığı, Buerger hastalığı ve kritik bacak iskemisi, diyabet gibi farklı hastalıkların tedavisinde gelecek vaat etmektedir.

ÜST