Kondrosit İmplantasyonu

NEDEN OTOLOG KONDROSİT İMPLANTASYONU?

Etkin

 • Bir çok klinik çalışma, kıkırdak dokusu hasarlarının onarımında otolog kondrosit imlantasyonunun klinik etkinliğini göstermiştir.
 • Femoral kondil lezyonlarında, hastaların % 90’ında iyi/mükemmel sonuçlar
 • Diz kapağı lezyonlarında yaklaşık % 75 oranında tedavi başarısı
 • Multiple lezyonu olan (troklea ve patella lezyonları ile birlikte olan multiple femoral lezyonlar) hastalarda % 67 tedavi başarısı
 • Otolog kondrosit implantasyonu, erken dönemde kullanıldığında osteoartriti önlemek ya da gelişimini geciktirmek mümkün olmaktadır.
 • Özelikle genç hastalarda, posttravmatik diz lezyonlarının/hasarların rejenerasyonunda, hiyalin kıkırdak oluşumu ile çok iyi sonuçlar alındığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.
 • Bazı çalışmalar, otolog kondrosit implantasyonunun teşhis sonrası uygulanan ilk tedavi seçeneği olmasını tavsiye etmektedir.

Uzun süreli

Otolog kondrosit implantasyonu ile tedavi edilen hastalarda 5 yıl sonunda gelişmenin devam ettiği görülmüştür.

Dayanıklı

Otolog kondrosit implantasyonu geleneksel tedavi yöntemleri ile sağlanan bröz kıkırdak onarımından daha dayanıklı olan hiyalin kıkırdak oluşumunu sağlamakta ve daha iyi ve uzun dönem sonuç alınmaktadır.Çünkü, hiyalin kıkırdak rejenerasyonu ile iyi klinik sonuçlar arasında yakın ilişki bulunmaktadır.

Düşük İşgücü Kaybı

Cerrahi sonrası tekrar çalışmaya başlama zamanı, ortalama 4 ay olarak gösterilmiştir.

Otolog kondrosit İmplantasyonu (ACI), dizin kıkırdakla ilgili hasarlarının tedavisinde, 1987’den beri klinik kullanımda olan ve uluslararası alanda şimdiye kadar 12.000’den fazla hastada uygulanmış hücre tabanlı gelişmiş bir teknoloji uygulamasıdır.

İZLEM

 • Kıkırdak dokunun rejenerasyonu yavaş bir süreçtir.
 • Post operatif ilk 6 haftada, rejenerasyon zayıf ve dayanıksızdır. 8 ila 15. aylardan sonra kıkırdak yenilenmesi tamamen olgun hale geçmektedir.
 • Yapılan operasyonun başarısında, post operatif ziksel tedavi/ egzersiz programı önemli rol oynamaktadır.
 • Mobilizasyona operasyondan 6 saat sonra başlanmalıdır.
 • Egzersiz programının hızlı bir şekilde uygulanmaması gerekmektedir.

KOMPLİKASYON

Olası komplikasyonlar, periosteal hipertro , artro brozis ve nakil başarısızlığıdır.

KONTROSİT İMPLANTASYONU NASIL YAPILIR?

Birinci Jenerasyon Otolog Kondrosit İmplantasyon Süreci:

 1. Defektin diseksiyonu ve debridman
 2. Hasarlı alanın ölçümü ve hazırlanması
 3. Ölçüme göre kullanılacak persiostal yamanın hazırlanması ve cerrahi dikiş prosedürü ile hasarlı bölgeye yama yapılması
 4. Fibrin glue ile alanın kapatılması ve geçirgenliğe karşı alanın kontrolü
 5. Kondrositlerin bu yama içerisine enjeksiyonu

Üretim Süreci 4-6 Haftadır:

 1. Kıkırdak biyopsisi: Artroskopi sırasında sağlıklı kıkırdaktan biyopsi alınması (150-300mg) ve alınan biyopsi metaryalinin steril bir besiyeri içine konulması.
 2. Kondrosit kültürü: Sağlam dokudan elde edilen kondrositlerin hücre kültüründe otolog serum ile çoğaltılması.
 3. Hücre implantasyonu: Üretimi tamamlanan kondrosit hücre süspansiyonunun uygun teknikle hastaya uygulanması.

Uygulanacak kondrosit hücre sayısı 1 cm2 için 3-5 milyon olarak önerilmektedir.

İkinci Jenerasyon Otolog Kondrosit İmplantasyon Süreci:

 1. Defektin diseksiyonu ve debridman
 2. Hasarlı alanın ölçümü ve ölçüme göre kullanılacak kollajen membranın hazırlanması
 3. Cerrahi dikiş prosedürü ile hasarlı bölgeye membranın yerleştirilmesi
 4. Fibrin glue ile alanın kapatılması ve geçirgenliğe karşı alanın kontrolü
 5. Kondrositlerin çift katlı kollajen membran altına
ÜST