Kondrosit Nedir?

KIKIRDAK HASARLARINDA FARKLI BİR TEDAVİ

Kondrosit Nedir?

Kondrosit, destek dokulardan biri olan kıkırdağın yapısını oluşturan hücreler olup, kıkırdak dokusunun temel bileşenleri olan kollajen ve proteoglikanların yapımı ve korunmasından sorumludurlar.

Kıkırdak Hasarlarında Mevcut Tedavi Seçenekleri

Cerrahi Olmayan Teknikler:

  • Fiziksel Tedavi
  • Oral ya da İntra-Artiküler Tedavi

Cerrahi Teknikler:

  • Debridman
  • Abrazyon
  • Mikrokırık yöntemleri
  • Mozaikplasti
  • OTOLOG KONDROSİT İMPLANTASYONU

Ati Teknoloji Kıkırdak Doku Mühendisliği Ürünleri

ATİ-Kondrosit I:

Birinci jenerasyon otolog kondrosit implantasyon ürünüdür. Otolog kondrosit hücre süspansiyonunun bir periostal yama (periosteal  ap) ile birlikte kullanımıdır.

ATİ-Kondrosit II:

İkinci jenerasyon otolog kondrosit implantasyon ürünüdür. Otolog kondrosit hücre süspansiyonunun periostal yama (periosteal  ap) yerine, çift katmanlı kollajen membran ile (collagen sheet) birlikte kullanımıdır.

ATİ-Kondrosit III:

Üçüncü jenerasyon kıkırdak doku mühendisliği greftleri olup, matriks destekli otolog kondrosit implantasyonu (MACI) olarak adlandırılmaktadır. Çeşitli matriksler/biometaryaller üzerine implante otolog kondrosit ürünleridir. (AR-GE aşamasındadır)

Otolog kondrosit implantasyonu ile hasarlı bölgede hiyalin kıkırdak oluşumunu sağlamak amaçlanmaktadır

ÜST