Fibroblast İmplantasyonu

Otolog Fibroblast İmplantasyonu

NEDEN FİBROBLAST İMPLANTASYONU

Güvenilir

  • Uygulama ile ilişkili hiçbir ciddi ters olay veya etki görülmemektedir. İnsan kaynaklı ve otolog olduğu için, hipersensivite, granülamatöz reaksiyon, rejeksiyon ya da bulaşıcı hastalık geçiş riski yoktur. Şimdiye kadar uygulanan subkutan otolog fibroblast enjeksiyonları sonrası, herhangi bir hipertrofik ya da keloid skar oluşumu rapor edilmemiştir.

Etkili

  • Uzun süre etkili bir düzelme sağlamaktadır. Etkinlik süresi vakaya göre artabilmektedir. Yüz cildindeki kırışıklık ve çizgilerde, akne skarlarında ve diğer cilt hasarlarında uygulama sonrası en az 12 ay süreyle etkili ve kalıcı bir düzelme sağlamaktadır.
  • Bir çalışmada, fibroblastlarla tedavi edilen hastalarda 9. ayda % 75 cevap oranı, 12. ayda ise % 81.6 cevap oranı ile tedavinin etkinliğinin devam ettiği gösterilmiştir.
  • Bir diğer çalışmada, 12. ayda % 92, 36-48. aylarda ise % 70 cevap oranı görülmüş ve bu etkinin devam ettiği bulunmuştur.
  • Bir çalışmada en iyi etkinin akne skarlarında olduğu gösterilmiştir. Estetik ve rekonstrüktif cerrahide uygulanması ile, değişik akut ve kronik yaraların tedavisinde kullanılabileceği önerilmiştir.

Kolay Prosedür

İstenilen hücrelere ulaşmak için çok küçük bir biyopsi ile doku alımı gerçekleştirilebilir.

Uygun Maliyet

Hücre kültürü yöntemi ile milyonlarca fibroblast hücresine erişme imkanı sağlayan bir uygulamadır. Kullanılmayan hücreler ise ihtiyaç halinde tekrar kullanılmak üzere sıvı azot içinde saklanabilmektedir.

ÜST