İnsan Kaynakları Politikası

atigen-cell VE TAKIM ARKADAŞLARI

Gerek çalışanları gerekse piyasa tarafından tercih edilen bir firma olmayı kendisine ilke edinen atigen-cell sahip olduğu en önemli değerin insan kaynakları olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Uzun vadeli insan kaynakları planlamasını bu değerleri göz önünde bulundurarak yapan atigen-cell güvenilir, duyarlı, yenilikçi, sonuç odaklı ve etik değerlere bağlı takım arkadaşları ile çalışmayı hedeflemektedir.

Edindiğimiz temel değerlerimizi şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izleriz.
 • Takım arkadaşlarımız firmamızın değerlerini benimser.
 • Takım arkadaşlarımızın çalışma performanslarını düzenli olarak izler ,başarılarını değerlendirir ve teşvik ederiz.
 • Kurum içerisinde katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir iletişimin oluşması için üzerimize düşen görevi yerine getiririz.
 • Takım arkadaşlarımız ve organizasyonun gelişimi için kurum içi görevlendirme ve transfer uygulamalarını sürdürürüz.
 • Firmamıza ait stratejik hedef ve çıkarları geliştiririz.
 • İK yönetimimizde uluslararası platformda kabul görmüş gelişmeleri takip eder yenilikleri ihtiyaçlarımıza uygun şekilde değerlendirerek firmamıza ve elemanlarımıza uyarlarız.
 • Takım arkadaşlarımız ve firmamızın beklentilerini dengeler ve aynı ölçüde karşılamayı hedefleriz.
 • Takım arkadaşlarımıza güvenli ,sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı rahat bir çalışma ortamı sunarız.
 • Yukarıdaki tüm uygulamalarda etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlarız.
 • AtigenCell’in bugün bu değerlere sahip olmasını sağlayan en önemli etkenler ; firma kültürümüzün, geleneklerimizin  ve temel esaslarımızın takım arkadaşlarımız tarafından benimsenmesi ve kendilerini sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık tutmalarıdır.
ÜST