Rejeneratif Tıp (Yenileyici Tıp)

Kordon kanı, Lösemi, Lenfoma, Akdeniz Anemisi gibi hayatı tehdit eden kan hastalıklarının tedavisinde kullanılmasının yanı sıra son yıllarda Otizm, Serebral Palsi ve Beyin Hasarlarında yenileyici tıp alanında kullanılabilmektedir.

Yenileyici tıp (rejeneratif tıp), hastalık, genetik, yaralanma veya yaşlanma nedeniyle hasar görmüş, işlevini yerine getiremeyen hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir bilimdir.

Yenileyici Tıp Neden Önemlidir?

Her 3 kişiden 1’i YENİLEYİCİ TIP’tan fayda görecektir.

Klinik çalışmalarda KORDON KANI ile yenileyeici tıp alanındaki gelişmeler oldukça dikkat çekicidir. Bunların başında,

Serebral Palsi ve

Otizm gelmektedir.

Serebral Palsi

Duke Üniversitesi tarafından, Serebral Palsi’li çocuklarda doğum sırasında alınıp saklanmış kendi kordon kanı kök hücreleri ile bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmanın sonuçları oldukça yüz güldürücü olmuş ve çalışmaya alınan çocuklarda tedavi sonrası motor fonksiyonlarında ve beyin bağlantılarında gelişme görülmüştür. Çalışmanın sonuçları  Stem Cell Translational Medicine ‘da

paylaşılmıştır.

Serebral Palsi hastalarında üçüncü bir bilimsel  çalışma da kardeşten alınan kordon kanı ile tedavi ve güvenilirlik çalışması olarak yapılacaktır.

Otizm

Kordon kanı ile Otizm tedavisinin güvenilirliğinin gösterilmesinden sonra şu an devam eden bir diğer çalışmada etkinlik çalışması. Çalışmada çocuğun doğum sırasında saklanan kordon kanı veya akraba dışı kordon kanı kullanımı sonrası tedavi etkinliği karşılaştırılması yapılacaktır.

Otizm tedavisinde kordon kanı tedavisi güvenilirdir. Klinik gözlemler ve ailelerinin değerlendirmeleri neticesinde Otizm’li çocuklarda tedavi sonrası ilerlemeler görülmektedir.

ÜST