Laboratuvar


 


 


 

Üretim ve Kalite Kontrol Laboratuvarları


Tesisimizde laboratuarlar ile idari ve teknik birimlerin toplam alanı 2400 m2 olup bunun 350m2'si güncel İyi Üretim Uygulamaları'na (cGMP) göre akredite olmuş laboratuar alanını teşkil etmektedir.Üç katlı tesisin giriş katında üretim ve kalite kontrol laboratuvarı ile yardımcı üniteleri yer almaktadır. Hücrelerin dondurulup kısa veya uzun süreli saklamaya alındığı Kriyoprezervasyon Odası da bu katta bulunmaktadır. D sınıf havalandırma sistemine sahip Kriyoprezervasyon Odası al/ver kabinleri kullanılarak üretim laboratuvarından alınan ürünlerin sıvı nitrojen tanklarında saklandığı alandır. Kordon kanı saklama tankları otomatik olarak tamamen bilgisayarlı bir sistemle dışarıdaki 2 tonluk sıvı nitrojen tankından el değmeden beslenmektedir.