Kordon Kanının Kullanılma Olasılığı Nedir?


Dünyada kordon kanından ilk nakil 1989 yılında fankoni anemisi olan bir çocuğu tedavi etmek için yapılmıştır.

Türkiye'de ise ilk kordon kanı kök hücre nakli, 1995 yılında talasemi (Akdeniz anemisi) hastasına yapılmıştır. 2008 yılı sonu itibariyle dünyadaki yaklaşık 100 kordon kanı bankasında 400.000 ünite civarında kordon kanı saklandığı tahmin edilmektedir.

Yine aynı yılın istatistiklerine göre bunların 8.836 ünitesi, kordon kanı kök hücre nakli için kullanılmıştır. Her yıl dünyada, kordon kanı kök hücresi kullanım oranı artmaktadır. Bir kişinin 20 yaşından önce kök hücre nakli olma olasılığı 1/1700 iken, 70 yaşında bu olasılık 1/200'e çıkmaktadır.

Gelecekte kordon kanı, rejeneratif tıpta rutin olarak kullanılmaya başlandığında kişinin kendi kordon kanını kullanma olasılığı da büyük oranda artacaktır.