Floresan in situ hibridizasyon (FISH) tekniği, floresan boyalarla işaretlenmiş normal DNA parçacıkları (prob) ile hastaya ait DNA’nın kendi ortamında, kromozom yapısı bozulmadan hibridizasyonu temeline dayanan moleküler sitogenetik bir yöntemdir. FISH tekniğinin kolay uygulanabilirliği, duyarlılığı ve etkinliği bu yöntemin hem temel araştırma hem de diagnostik alanda tercih edilen yöntem haline gelmesine neden olmuştur. Çift sarmal halde bulunan gerek prob gerekse hedef DNA’lar denatüre edilerek tek dal haline getirilir. Önceden işaretlenmiş prob ile spesifik eşleşmenin olacağı uygun koşullarda genomik DNA hibridize edilir. Daha sonra oluşan hibrid, floresan mikroskobisi sistemleri ile görünür hale getirilir.

FISH yöntemi, prenatal tanı amacıyla hızlı anöploidi tayini, duplikasyonlar, delesyonlar, translokasyonlar; postnatal tanı amacıyla duplikasyonlar, delesyonlar, translokasyonlar; kanser genetiğinde onkogenler, tümör süpresör genler, translokasyon, inversiyon ya da duplikasyon ve delesyonların tespitinde en sık uygulanan yöntemlerden birisidir.