•    Önce ilk 2-3 ml amniyon sıvısını (maternal kontaminasyonu önlemek açısından) 2’lik bir enjektöre alınız. Daha sonra 2 ayrı 10’luk enjektör içerisine (her gebelik haftası için 1ml olacak şekilde) amniyon sıvısı alınız ve 3 enjektörü de laboratuarımıza gönderiniz.
•    Enjektörlerin iğnesini kıvırmadan kapağıyla birlikte yerine takınız.
•    Enjektörleri bir zarf içerisine koyup oda ısısında ve en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
•    Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!
•    CVS almadan 1-2 gün önce laboratuarımıza danışarak transport besiyeri isteyiniz.
•    Bir enjektör içine 3-4 ml transport besiyeri çektikten sonra CVS’i alınız.
•    Enjektörün iğnesini kıvırmadan kapağıyla birlikte yerine takınız.
•    Steril bir zart içerisine koyarak en kısa sürede ve oda ısısında laboratuarımıza ulaştırınız.
•    Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!•    Materyali steril koşullarda almaya dikkat ediniz.
•    Materyali steril bir idrar kabına alınız ve üzerine materyalin üzerine çıkacak kadar steril serum fizyolojik koyunuz. Asla formol ya da alkol gibi fiksatifler koymayınız!
•    En kısa sürede ve oda ısısında laboratuarımıza ulaştırınız.
•    Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!• 5 ml’lik steril enjektör içerisine 0,1-0,3 ml Na heparin çekerek yıkayınız. Bu sıvı üstüne 1-2 ml fetal kan alarak çalkalayınız (Heparini dışarı atmadan!).
• Eğer heparinli tüp varsa (yeşil kapaklı) tüpün içerisine 1-2 ml kan alıp, tüpü iyice karıştırınız, oda ısısında ve en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Eğer tüp yoksa kanı enjektör içerisinde tutunuz ve enjektörün iğnesini kıvırmadan kapağıyla birlikte yerine takınız.
• Enjektörü steril bir zarf içerisine koyup oda ısısında ve en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!• 5 ml’lik steril enjektör içerisine 0,1-0,3 ml heparin çekerek yıkayınız. Bu sıvı üstüne 1-2 ml fetal kan alarak çalkalayınız (Heparini dışarı atmadan!).
• Eğer heparinli tüp varsa (yeşil kapaklı) tüpün içerisine 1-2 ml kan alıp, tüpü iyice karıştırınız, oda ısısında ve en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Eğer tüp yoksa kanı enjektör içerisinde tutunuz ve enjektörün iğnesini kıvırmadan kapağıyla birlikte yerine takınız.
• Enjektörü steril bir zarf içerisine koyup oda ısısında en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!• Materyali steril koşullarda almaya dikkat ediniz.
• Alınan kemik iliğinin en az 2-2,5 ml olmasına özen gösteriniz.
• Materyali Na (Sodyum) Heparinli enjektöre alınız.
• En kısa sürede ve oda ısısında laboratuarımıza ulaştırınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!• EDTA’lı (mor kapaklı) tüpe uygun miktarda periferik kan alıp, tüpü iyice karıştırınız. Kanın kesinlikle pıhtılı olmamasına dikkat ediniz.
• En kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Zamanında ulaştırılamama durumunda +4C’de saklayınız. (Bir haftaya kadar saklanabilir.)

Kesinlikle dondurmayınız!
• Materyali steril koşullarda almaya dikkat ediniz.
• Alınan parçanın en az 1x1mm olmasına özen gösteriniz.
• Materyali daha önceden laboratuarımızdan sağlanan steril bir kaptaki transport besiyeri içine ya da steril serum fizyolojik içine alınız. Asla formaldehit ve benzeri solusyonlar kullanmayınız.
• En kısa sürede ve oda ısısında laboratuarımıza ulaştırınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!• EDTA’lı (mor kapaklı) tüpe uygun miktarda kemik iliği alıp, tüpü iyice karıştırınız. Pıhtı olmamasına dikkat ediniz.
• En kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Zamanında ulaştırılamama durumunda +4C’de saklayınız. (En fazla 1 gün saklanabilir.)


Kesinlikle dondurmayınız!