Açıklama
Hastalık Adı AçıklamaAranan Anomali

Materyal

Sonuç Verme Süresi(Gün)

Yöntem
Ailevi Kanser Yatkınlığı Kan (EDTA'lı) 2-4 ml 7-10 gün PCR - Dizi Analizi
CEBPA Mutasyonları Kemik iliği (EDTA’lı) 2-4 ml 7-10 gün PCR - Dizi Analizi
  Açıklama
Hastalık Adı AçıklamaAranan Anomali

Materyal

Sonuç Verme Süresi(Gün)

Yöntem
FLT3 Mutasyonları Kemik iliği (EDTA’lı) 2-4 ml 5-7 gün PCR - Dizi/Fragman Analizi
Füzyon transkripti AML1/ETO t(8;21) Kemik iliği (EDTA’lı) 2-4 ml 2-3 gün Real Time PCR
Füzyon transkripti BCR/ABL t(9;22) kantitatif Kemik iliği (EDTA’lı) 2-4 ml 2-3 gün Real Time PCR
Füzyon transkripti CBFB-MYH11 inv 16(p13;q22) Kemik iliği (EDTA’lı) 2-4 ml 2-3 gün Real Time PCR
Füzyon transkripti EWS-FLI1 t(11;22) (PNET) Kemik iliği (EDTA’lı) 2-4 ml 2-3 gün Real Time PCR
Füzyon transkripti FIP1L1/PDGFRa (del 4q12) Kemik iliği (EDTA’lı) 2-4 ml 2-3 gün Real Time PCR
Füzyon transkripti MLL/AF4 t(4;11) (q21;q23) Kemik iliği (EDTA’lı) 2-4 ml 2-3 gün Real Time PCR
Füzyon transkripti PML/RAR t(15;17) Kemik iliği (EDTA’lı) 2-4 ml 2-3 gün Real Time PCR
  Açıklama
Hastalık Adı AçıklamaAranan Anomali

Materyal

Sonuç Verme Süresi(Gün)

Yöntem
Hemokromatozis Tüm Gen Kan (EDTA'lı) 2 ml 5-7 gün PCR - Dizi Analizi
Hemokromatozis H63D, S65C ve C282Y Mutasyonları Kan (EDTA'lı) 2 ml 2-3 gün Real Time PCR
İmatinib Direnç Mutasyonları Kemik iliği (EDTA’lı) 2 ml 1 hafta PCR - Dizi Analizi

  Açıklama
Hastalık Adı AçıklamaAranan Anomali

Materyal

Sonuç Verme Süresi(Gün)

Yöntem
JAK2 Ekson 12 Mutasyonları Kemik iliği (EDTA’lı) 2 ml 5-7 gün PCR - Dizi Analizi
JAK2 V617F Mutasyonu Kemik iliği (EDTA’lı) 2 ml 2-3 gün Real Time PCR
Kimerizm STR İncelemesi Kemik iliği (EDTA’lı) 2 ml 5 gün QF-PCR -      STR Analizi
K-Ras kodon 12 & 13 Mutasyonları Taze tümör dokusu, parafin blok   1 hafta PCR - Dizi Analizi

  Açıklama
Hastalık Adı AçıklamaAranan Anomali

Materyal

Sonuç Verme Süresi(Gün)

Yöntem
Meme Kanseri - BRCA1 Kan (EDTA'lı) 6-10 ml 2-4 hafta PCR - Dizi Analizi
Meme Kanseri - BRCA2 Kan (EDTA'lı) 2-4 ml 2-4 hafta PCR - Dizi Analizi
MPL W515L Mutasyonu Kan (EDTA'lı) 2 ml 1 hafta Real Time PCR
Multipl Endokrin Neoplazi 2 (MEN2) – RET Ekson 10, 11, 13-16 Kan (EDTA'lı) 2-4 ml 1-2 hafta PCR - Dizi Analizi
Multipl Endokrin Neoplazi 2 (MEN2) – RET Tüm Gen Kan (EDTA'lı) 2-4 ml 2 hafta PCR - Dizi Analizi
Nörofibromatozis Tip 1 Kan (EDTA'lı) 6-10 ml 4-5 hafta PCR - Dizi Analizi
NPM1 Exon 12 Mutasyonları Kan (EDTA'lı) 2 ml 5-7 gün PCR - Dizi Analizi