Bugüne kadar 100'den fazla tipi saptanmış olan HPV (human papilloma virus) serviks, penis, vulva, vajina, anüs, penis, ağız, orafarinks ve deri bölgelerini tutarak kansere neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanseri olgularının >%99,5’inde HPV DNA’sı saptandığı bildirilmektedir.
HPV tipleri kanser oluşturabilme potansiyellerine göre düşük ve yüksek olmak üzere iki risk grubuna ayrılmaktadır (bkz. Şekil). Düşük riskli HPV tipleri daha çok genital (vulva, vajina, penis, anüs) siğiller ile ilişkili iken yüksek riskli HPV tipleri (özellikle HPV tip 16 ve 18) serviks kanserine neden olmaktadır. Bu nedenle HPV pozitif olgularda genotipleme ile tip tayini yapılması büyük önem arz etmektedir. Merkezimizde HPV’nin tüm tipleri saptanabilmektedir.



HPV'ye karşı son yıllarda geliştirilmiş olan HPV aşısı, kadınları hayat boyu bu enfeksiyondan koruyabilmektedir. Toplumda HPV'nin kansere yol açan tiplerinin yaygınlık ve dağılımına bağlı olarak HPV aşısının %65-75 oranında koruyucu olduğu gösterilmiştir. HPV aşıları tip 16 ve 18’i içeren bivalan aşı ve tip 6, 11, 16 ve 18’i içeren quadrivalan aşı olmak üzere iki çeşittir.

Hastalık Adı Materyal Sonuç
Verme Süresi
Yöntem
Tipi Gerekli Miktar
HPV tayini Vajinal sürüntü  “Thin prep” solüsyonu 5 ml 5-7 gün PCR
HPV Genotipleme Vajinal sürüntü  “Thin prep” solüsyonu 5 ml 7-12 gün PCR ve Dizi analizi


Yöntemler için linkler:

Dizi Analizi
PCR: Polymerase Chain Reaction