HAKKIMIZDA

•    atigen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, tüm çağdaş olanakları insan genetiği ve üremesi ile ilgili kalıtsal hastalıkların tanısına, bunlardan korunmaya ve varsa tedavisine yönelik olarak kullanmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.

•   T.C. Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan ve halen yürürlükte olan “GENETİK TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ” nin gerektirdiği prosedürü tamamlayarak 2011 yılı Mayıs ayında ruhsat almıştır.

•    Doğum Öncesi (Prenatal), Doğum Sonrası (Postnatal) genetik tanı testlerinin ve kansere olan yatkınlığın (predispozisyon) belirlenmesi, tanısı ve tedavisinin yönlendirilmesi ile ilgili testlerin uygulanması ve Genetik Danışma hizmetlerinin verilmesi amacıyla:

  • a) En ileri teknolojiyi uygulayan ve başvuru sahibine EN GÜVENİLİR sonucu, EN HIZLI ve EN EKONOMİK olarak vermeyi amaçlayan bir LABORATUAR
    b) Her biri kendi alanında uzmanlaşmış teknik ve idari personelden oluşan bir TAKIM
    c) Dünyada gelişen teknolojiyi yakından izleyebilmek için kendi ülkesinde bilimsel açıdan söz sahibi kişi ve kurumlarla teknoloji transferinden stratejik ortaklığa kadar değişen bir ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AĞI oluşturulmuştur.