Amniyon Sıvısından Kromozom Analizi 

:

Uzun süreli hücre kültürü ve karyotip analizi  / Sitogenetik  (12 -17 gün)

Hızlı Anöploidi İncelemesi

:

Kromozom 13, 18, 21, X ve Y anöploidi incelemesi  / İnterfaz FISH (2 gün)

Koryon Villus Örneğinden (CVS) Kromozom Analizi

:

Direkt çalışma + Kısa süreli hücre kültürü + karyotip analizi  / Sitogenetik  (7 – 14 gün)

Fetal Kandan Kromozom Analizi

:

Kısa süreli hücre kültürü ve karyotip analizi  / Sitogenetik  (5 – 7 gün)

Abortus Materyalinden Kromozom Analizi

:

Kısa süreli hücre kültürü ve karyotip analizi  / Sitogenetik  (14 – 28 gün)

Mikrodelesyon Sendromlarının Tanısı

:

Kısa süreli hücre kültürü ve hibridizasyon / FISH  (7 – 10 gün)


Periferik Kandan Kromozom Analizi

:

Kısa süreli hücre kültürü ve karyotip analizi   (7 – 14 gün)

Mikrodelesyon Sendromlarının Tanısı

:

Kısa süreli hücre kültürü ve FISH  (7 – 10 gün)


Periferik Kandan Kromozom Analizi

:

Kısa süreli hücre kültürü ve karyotip analizi   (5 – 7 gün)

Kemik İliğinden Kromozom Analizi

:

Kısa süreli hücre kültürü ve karyotip analizi   (5 – 7 gün)