•    Önce ilk 2-3 ml amniyon sıvısını (maternal kontaminasyonu önlemek açısından) 2’lik bir enjektöre alınız. Daha sonra 2 ayrı 10’luk enjektör içerisine (her gebelik haftası için 1ml olacak şekilde) amniyon sıvısı alınız ve 3 enjektörü de laboratuarımıza gönderiniz.
•    Enjektörlerin iğnesini kıvırmadan kapağıyla birlikte yerine takınız.
•    Enjektörleri bir zarf içerisine koyup oda ısısında ve en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
•    Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!




•    CVS almadan 1-2 gün önce laboratuarımıza danışarak transport besiyeri isteyiniz.
•    Bir enjektör içine 3-4 ml transport besiyeri çektikten sonra CVS’i alınız.
•    Enjektörün iğnesini kıvırmadan kapağıyla birlikte yerine takınız.
•    Steril bir zart içerisine koyarak en kısa sürede ve oda ısısında laboratuarımıza ulaştırınız.
•    Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!



•    Materyali steril koşullarda almaya dikkat ediniz.
•    Materyali steril bir idrar kabına alınız ve üzerine materyalin üzerine çıkacak kadar steril serum fizyolojik koyunuz. Asla formol ya da alkol gibi fiksatifler koymayınız!
•    En kısa sürede ve oda ısısında laboratuarımıza ulaştırınız.
•    Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!



• 5 ml’lik steril enjektör içerisine 0,1-0,3 ml Na heparin çekerek yıkayınız. Bu sıvı üstüne 1-2 ml fetal kan alarak çalkalayınız (Heparini dışarı atmadan!).
• Eğer heparinli tüp varsa (yeşil kapaklı) tüpün içerisine 1-2 ml kan alıp, tüpü iyice karıştırınız, oda ısısında ve en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Eğer tüp yoksa kanı enjektör içerisinde tutunuz ve enjektörün iğnesini kıvırmadan kapağıyla birlikte yerine takınız.
• Enjektörü steril bir zarf içerisine koyup oda ısısında ve en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!



• 5 ml’lik steril enjektör içerisine 0,1-0,3 ml heparin çekerek yıkayınız. Bu sıvı üstüne 1-2 ml fetal kan alarak çalkalayınız (Heparini dışarı atmadan!).
• Eğer heparinli tüp varsa (yeşil kapaklı) tüpün içerisine 1-2 ml kan alıp, tüpü iyice karıştırınız, oda ısısında ve en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Eğer tüp yoksa kanı enjektör içerisinde tutunuz ve enjektörün iğnesini kıvırmadan kapağıyla birlikte yerine takınız.
• Enjektörü steril bir zarf içerisine koyup oda ısısında en kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Materyal alındığı gün laboratuarımıza ulaştırılamayacaksa lütfen telefonla bilgi alınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!



• Materyali steril koşullarda almaya dikkat ediniz.
• Alınan kemik iliğinin en az 2-2,5 ml olmasına özen gösteriniz.
• Materyali Na (Sodyum) Heparinli enjektöre alınız.
• En kısa sürede ve oda ısısında laboratuarımıza ulaştırınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!



• EDTA’lı (mor kapaklı) tüpe uygun miktarda periferik kan alıp, tüpü iyice karıştırınız. Kanın kesinlikle pıhtılı olmamasına dikkat ediniz.
• En kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Zamanında ulaştırılamama durumunda +4C’de saklayınız. (Bir haftaya kadar saklanabilir.)

Kesinlikle dondurmayınız!
• Materyali steril koşullarda almaya dikkat ediniz.
• Alınan parçanın en az 1x1mm olmasına özen gösteriniz.
• Materyali daha önceden laboratuarımızdan sağlanan steril bir kaptaki transport besiyeri içine ya da steril serum fizyolojik içine alınız. Asla formaldehit ve benzeri solusyonlar kullanmayınız.
• En kısa sürede ve oda ısısında laboratuarımıza ulaştırınız.

Taşıma sırasında buz vb. maddeler kullanmayınız!



• EDTA’lı (mor kapaklı) tüpe uygun miktarda kemik iliği alıp, tüpü iyice karıştırınız. Pıhtı olmamasına dikkat ediniz.
• En kısa sürede laboratuarımıza ulaştırınız.
• Zamanında ulaştırılamama durumunda +4C’de saklayınız. (En fazla 1 gün saklanabilir.)


Kesinlikle dondurmayınız!