Ati Teknoloji Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (AtiGen)’nde klinik genetik, moleküler genetik, sitogenetik, moleküler sitogenetik ve genetik danışmanlık alanlarında hizmet verilmektedir.